top of page

NADACE

Některé nadace přispívají lidem se zdravotním postižením na pořízení různých zdravotnických pomůcek, které nehradí zdravotní pojišťovny nebo jen částečně. Žádosti se mohou lišit dle jednotlivých nadací, proto je dobré si projít internetové stránky jednotlivých nadací, kde najdete i formuláře pro žádání. Nadace posuzují každou žádosti individuálně.

Život dětem, o.p.s.
DNES POMÁHÁM, z.s.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Nadace Charty 77 - Konto Bariéry
Saves help
ČESKÝ MOZEK
Nadace Sirius
Asociace rodičů dětí DMO

Nadace Just

bottom of page